Omvising

Vi tilbyr guida omvising i friluftsmuseet for alle i sommarsesongen. I museumstunet er det i alt  32 antikvariske bygningar. 3 av desse er frå den opphavleg husmannsplassen som låg i Movika, resten er flytt til museet frå bygdene i indre Sunnfjord. Dei fleste husa er grupperte i eit gardstun slik det har sett ut kring 1850, og er innreidde frå same perioden.

Museet er ope heile året og tek imot besøkande til aktuelle utstillingar og arrangement. Etter ynske og avtale blir det også gjennomført ulike formidlingstilbod og føredrag tilpassa gruppestorleik, alder og språk. Ta kontakt med oss om du lurar på dette.  

På eiga hand kan besøkande ta turen innom urtehagen og museumsstølen med 3 sel, ei løe og eit fjøs. Du kan også ta ein  opplevingsrik tur i Dyreløypa eller ein lengre tur langs Mostien. Deler av dei merka stiane følgjer Den Trondhjemske Postvei, og fleire informasjonstavler langs rutene fortel om den lokale natur- og kulturhistoria.

1