Museet har omtrent 13 000 registrerte gjenstander. Det er stor variasjon i samlinga, men mykje er frå 1700 -1800-talet. Dei siste tiåra har det også vore eit fokus på innsamling av gjenstandar frå dei siste 100 -150 åra.

Gjenstandssamlinga speglardagleglivet for folk flest i sunnfjordbygdene og det er ei  hovudvekt på arbeidsliv og levesett i jordbrukssamfunnet. Tematisk er hovuddelen av samlingane reiskap, handverksverktøy, handverksprodukt, klede og andre tekstilar og ulike typar husinventar. 

Fem av husa i friluftsmuseet er innreid, og samlinga blir også aktivt bruka i skiftande utstillingar og i formidlingsopplegg. Du finn ein dtor del av samlinga på Digitalt museum, og om du følgjer oss på Facebook eller Instagram får du også sjå utvaldte delar gjennom serien vår "månandens ting". 

 

 

utklipp av samling på digitalt museum
Utsnitt frå samlinga på Digitalt museum