Godt nytt år!

Fram til 1. februar held museet stengt for besøkande, dette er for at vi skal ha ekstra tid til å planlegge og vidareutvikle aktivitetar og arbeid framover. Er det noko særskilt du ynskjer å besøke oss lagar vi ei avtale rundt det. Du er sjølvsagt alltid velkommen til å kome å sjå på friluftsmuseet og området, og lurar du på noko er det berre å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.