Vinterbilete som viser delar av bygningane i friluftsmuseet

Oppdatering: På grunn av dei nye smitteverntiltaka som vart varsla vel vi å halde stengt til og med 1. februar.
De kan kontakte oss på sum@misf.no og på tlf. 57 72 12 20.

Vi ynskjer besøkande velkommen til åpne dører att i februar.