Tilsette

Formidlingsleiar
Nina Renate Brendsdal
Bilde av ansatt
414 21 959
Handverkar
Knut Arve Helle
Bilde av tilsette
474 55 070
Konservatorstipendiat (I permisjon)
Kristine Ness
Leiande handverkar
Stig Magne Spjutøy
Bilde av tilsette
950 12 975
Museumsleiar
Marie Nicolaisen
Bilde av tilsette
906 19 474
Museumsvert
Nadia Romero Nardelli
Bilde av ansatt
474 88 741
Registrator
Amanda Roland
905 72 429