I sommar har vi fått spørsmål om grillane som plar stå nede ved flaken ved vatnet. Som eit smitteverntiltak har grillane vore vekke frå området no i sommar. Dette har vi valgt å fortsette med utover hausten. Det vil difor ikkje vere mogleg å nytte grillane i samband med reservering av uteområdet, eller for skuleklassar og andre besøkande.
Minner om at grilling på eingongsgrill på museumsområdet, er forbode.