Som eit tiltak for å avgrense spreiing av coronavirus (Covid-19) blir museet dessverre stengt fram til 13. april.

Vi oppdaterar informasjonen og følg råda som kjem frå Folkehelseinstituttet.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Her vil vi framover legge ut ekstra stoff, som til dømes spennande gjenstandar frå samlinga vår, som de kan lese meir om. Vi minner elles om Digitalt Museum der du kan sjå fleire gjenstandar frå samlinga til Sunnfjord Museum, og 215 andre samlingar.
#museumhjemmefra.