Sunnfjord museum har eit innhaldsrikt fagbibiliotek. Vi har eit samarbeid med Førde bibliotek om utlån av bøker. Du kan søke opp titlar og tinge hos Førde bibliotek.

Det er også høve til å nytte biblioteket i museet si opningstid. Ta kontakt med oss på e-post eller telefonom du ynskjer å tinge tid til dette. 

Frå biblioteket