Foto: Espen MillsSUNNFJORD MUSEUM

LEDIG 80 % FAST STILLING SOM

MUSEUMSVERT

Arbeidsoppgåver

 • Førstelinjeoppgåver knytt til avdelinga
 • Ansvar for drift og utvikling av museumsbutikk, dyrehald og uteområde
 • Ansvar for drift og utvikling av utleige
 • Oppfølging og utvikling av samarbeid med eksterne aktørar
 • Formidling

Kvalifikasjonar

 • Interesse for museums -og kulturarvsarbeid
 • Gode munnlege og skriftlige framstillingsemne
 • Gode digitale kunnskapar
 • Gode språkkunnskapar
 • Ønskeleg med røynsle frå kontorarbeid og førstelinjeteneste
 • Ønskeleg med førarkort for klasse B

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt
 • Målretta og strukturert
 • Gode samarbeidsevne

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane er inne i ein organisasjonsprosess, og dette kan føre til endringar i stillinga sitt innhald og arbeidsoppgåver. Søkjar må vere fleksibel i høve til intensive arbeidsperiodar. Det må påreknast noko reising, kvelds og helgearbeid. Stilling blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale.


Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til avdelingsleiar Marie Nicolaisen tlf.906 19 474.Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli kravd gjort offentleg.

Søknad med CV sendast innan 22. mai 2019, til stilling@misf.museum.no, eller i post til Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane. Merk søknad « Museumsvert SUM»

Lenke til annonse på Finn.no
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=146522935