Selskapslokale > pris og tilbod

Prisar for leige av hus med tilhøyrande tenester 2018

(For mva-pliktige leigetakarar kjem mva i tillegg. Prisar med atterhald om årleg justering.)

HUS og TENESTE

Pris i NOK
Huusstova 2200
Halbrendshuset 2200
Sersjantløa 2800
Eldhuset (utleige april-sept) 1000
Ekstradagar + 20% av døgnpris
Omvisning i samband med utleige.

40,-/p.p.  Minstepris 500,-

Møter for bedrifter og organisasjoner

Leige av møterom i Halbrendshuset  i arbeidstida.
Inkluderer bruk av internett, projektor, lerret, dekketøy og bruk av kjøkken

350 pr time

Bryllaupspakke:     Museet er vigselsgodkjent.

Leige av alle hus (Sersjantløa, Halbrendshuset, Huusstova og Eldhuset). Reservering av området under festen.

7500
Ekstradag, 20% 1400
Evt. oppsett av telt og/eller kjøletilhenger: Mogleg på tilvist plass. gratis
Reservering av området til fotografering gratis
Leige av grillar og reservering av området for skular og barnehagar i skule/barnehagetida gratis
Leige av grillar og reservering av området 300 / 3 timar
Lån av projektor i.h. husleige (inkl lerret v behov) 100