Prisar for leige av hus med tilhøyrande tenester 2021

(For mva-pliktige leigetakarar kjem mva i tillegg. Prisar med atterhald om årleg justering.)

 • Halbrendhuset.  NOK 2700,- pr døgn. 
 • Huus-stova         NOK 3000,- pr døgn.
 • Sersjantløa         NOK 3200,- pr døgn.
 • Ekstra dagar       20% av døgnpris.
 • Omvisning i samband med utleige NOK 40,- p.p. Minstepris NOK 500,-  
 • Møter for bedrifter og organisasjoner: NOK 350,- pr time. 
  Leige av møterom i Halbrendhuset i arbeidstida. Inkluderer bruk av internett, projektor, lerret, dekketøy og bruk av kjøkken. 

 • Bryllaupspakke 3 dager: NOK 10500,- Leige av alle hus (Sersjantløa, Halbrendhuset, og Huus-stova) i 3 dager. Reservering av området under festen. Museet er vigselsgodkjent. 

 • Evt. oppsett av telt og/eller kjøletilhenger: Gratis. Bare mulig på tilvist plass (Må ordne sjølv). 
 • Reservering av området til fotografering: Gratis.
 • Reservering av området for skular og barnehagar i skule/barnehagetida: Gratis.
 • Reservering av uteområdet: NOK 500 
 • Lån av projektor og lerret i samband med husleige:  NOK 100,-.

Vi gjer merksam på at det på grunn av brannfare ikkje er lov å grille på museumsområdet.