Prisar for leige av hus med tilhøyrande tenester 2020

(For mva-pliktige leigetakarar kjem mva i tillegg. Prisar med atterhald om årleg justering.)
 • Halbrendhuset...... NOK 2700,- pr døgn. 
 • Huus-stova........... NOK 3000,- pr døgn.
 • Sersjantløa........... NOK 3200,- pr døgn.
 • Ekstra dagar.......... 20% av døgnpris.
 • Omvisning i samband med utleige.....NOK 40,- p.p. Minstepris NOK 500,-  
 • Møter for bedrifter og organisasjoner: NOK 350,- pr time.  Leige av møterom i Halbrendhuset i arbeidstida. Inkluderer bruk av internett, projektor, lerret, dekketøy og bruk av kjøkken. 

 • Bryllaupspakke 3 dager: NOK 10500,- Leige av alle hus (Sersjantløa, Halbrendhuset, og Huus-stova) i 3 dager. Reservering av området under festen. Museet er vigselsgodkjent. 

 • Evt. oppsett av telt og/eller kjøletilhenger: Gratis. Mogleg på tilvist plass (Må ordne sjølv)
 • Reservering av området til fotografering: Gratis.
 • Leige av grillar og reservering av området for skular og barnehagar i skule/barnehagetida: Gratis.
 • Leige av grillar og reservering av området: NOK 300/3 timar.
 • Lån av projektor i.h. husleige (inkl. lerret ved behov): NOK 100,-.