Post-og besøksadresse: 

Musea i Sogn og Fjordane
avd Sunnfjord Museum
Jølstravegen 107

6819 Førde

e-post: sum@misf.museum.no

Telefon

57 72 12 20 

Fakturaadresse 

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Fakturamottak
Gota 16
6823 Sandane

Faktura sendast elektronisk. 

EHF 994 179 136 
e-post: faktura@misf.museum.no

Merk faktura: Sunnfjord Museum