Museum + skule = sunt og sant!

Vi på Sunnfjord Museum ynskjer barnehagar og skuleklassar velkomen til kjekke og lærerike opplevingar hos oss.
Vi tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn, og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre.
Opplegga kan og kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre. Ved påmelding sender vi ut meir praktisk informasjon.

Museet er dessverre stengt fram til 1. juni på grunn av koronasituasjonen.
Vi veit at mange foreldre er heime med borna sine, og at nokre lærarar framleis har fjernundervisning i skulen. Difor har vi utvikla nokre idékatalogar som kan inspirere til aktivitetar heime, på skulen eller i fjernundervisninga.Vi håpar og at opplegga blir nytta når vi kjem tilbake til ein meir normal kvardag. 

Vi ynskjer å minne om at sjølv om museet er stengt, så er samlingane våre tilgjengelege på nett! Besøk https://digitaltmuseum.no/owners/SUM og sjå alt det fine, spennande og rare vi har i magasina våre!

 

Idékatalog: Leik med mønster! Passar for 1.- 4. klasse
https://drive.google.com/file/d/19FbQfI80EuOOJ_Sldt4A2A0YYGpj7eYN/view?usp=sharing 

 

Idékatalog: Prøv deg som registrator og lag utstilling! Passar for 7. - 10. klasse
https://drive.google.com/file/d/1_8rb39EjSWo1u5L4PjWq7WxKnrHQ_wnS/view?usp=sharing 

Registreringsskjema: https://drive.google.com/file/d/1lu4SeIFDQJhW10OQS_BOVlxbm6CbYaAK/view?usp=sharing

 

 

Andre tilbod 

Formidlingstilboda våre kan fint kombinerast med aktivitetar i tunet og med turstiane våre – Dyreløypa og Mostien. Dyreløypa vert opna april/mai og tatt ned igjen i oktober, Mostien er open heile året. Vi har uteleikar og rebusar i tunet som kan brukast saman med formidlingsopplegg eller anna besøk på museet.
Uteområda i friluftmuseet skapar og ei fin ramme kring besøket. Kva med å ta matpausen ute i det fri? Eller legge klasseavslutninga til museet? Vi har grillar som kan brukast av skuleklasser, ta med eige kol/ved. .

 

Til læraren

Ved påmelding sender vi ut meir informasjon og program for dagen.
Alle grupper som deltek på opplegga må ha med seg ein eller fleire vaksne, og det er læraren som har ansvar for gruppa.
Vi ynskjer å gje borna gode opplevingar, og det er bra å vere førebudd. Snakk med borna før besøket. Kva er eit museum, korleis oppfører vi oss, og kva skal gå føre seg under besøket?
I mange av opplegga er vi ute og inne i kalde hus, så det er viktig at borna er godt kledde!
Meld frå i god tid om de har særskilde behov.

Vel møtt! - Vi gler oss til å sjå dykk. 

 

 

skuletilbod