Museet har eit samarbeid med Førde bibliotek om all utlån frå fagbiblioteket ved Sunnfjord Museum. Alle titlar er søkbare og kan tingast hos Førde bibliotek som handsamer alle utlån.

Det er mogleg å nytte biblioteket i museet, men av omsyn til museets daglige drift er det naudsynt å tinge time: sum@misf.no

Frå biblioteket