Det er for tida ingen ledige stillinger ved museet.