Ein skuledag i gamle dagar

Etter som tida går vert det stadig meir eksotisk å prøve «skriveboka» skifertavle og «blyanten» griffel, pugge salmevers og prøve seg på handskrift med penn og blekk. Skulen i gamle dagar er difor eit populært tilbod på museet. Og når skuleklokka ringjer til friminutt er det tid for song og leik i tunet. Å ta fram att mange av dei gamle dygdene er aktivitetar som fengjer og gir meining for elevane. Forteljingar om barndom, skule og  samfunn i eldre tider har alltid appell. For oss på museet er det inspirerande å formidle dette til stadig nye årgangar.

  •  Reise til gamle dagar - omvising og forteljing i museumstunet 

  • Skulestova
  • Østenstadstova/Eldstova – tid til forteljing og /eller eventyr
  • Husmannsplassen frå 1790-talet der Nils og Marte Movik budde fram til dei døydde i 1903 og 1905.

Veke 21 til 24. Opplegget tek ca. 2 skuletimar og passar godt for barnehagar og barneskule, men kan også tilpassast vidaregåande skule / vaksenopplæring.