Museet og samlinga > Jul i Sunnfjord

Jul i Sunnfjord

1926 – 1955    Kopi av artiklar og hefte frå bibliotek                       4 kr/side

1956 – 2014    Originalar til sals i museumsbutikken                       kr. 55,-  

1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945 – ingen utgåve

Ta kontakt dersom du ynskjer Jul i Sunnfjord tilsendt: 57 72 12 20.

Pressemelding - Jul i Sunnfjord kjem ikkje ut i 2016.

Jul i Sunnfjord var i utgangspunkt Sunnfjord sogelag sitt prosjekt. Dei siste 20 åra har Sunnfjord Museum, med Asbjørn Tyssen som redaktør, stått for produksjon og utgjeving. Det har vore kjekt, men svært ressurskrevande for museet. Asbjørn Tyssen har no gitt melding om at han ønskjer avløysing. Det har ikkje lukkast å finne nokon ny som kan ta på seg dette arbeidet.

Vi gjer merksam på at dette i første omgang er ei avgjerd som gjeld 2015 og 2016, og ikkje ei avgjerd om nedlegging av Jul i Sunnfjord.

Jul i Sunnfjord har kome ut årvisst sidan 1926, med unntak av nokre år under siste verdskrigen. I tillegg til dikt og forteljingar av lokale forfattarar, har Jul i Sunnfjord heile tida vore eit lokalhistorisk tidsskrift for Sunnfjord. Lenge var bladet einerådande med slikt innhald i Sunnfjord, men etter kvart har kommunale sogelag og mållag, og lokale forlag, gjort dette stoffet til ei populær handelsvare i førjulstida.

Bruk gjerne nettsida: Fjognedok om du er på leit etter lokalhistoriske artiklar. Her kan du spesifikk søke etter ord og årstal m.m.

Jul i Sunnfjord - for nedlasting

Nasjonalbiblioteket har digitalisert nokre årgangar (2001-2012) av Jul i Sunnfjord. Klikk på framsidebilete...

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Klikk på forsidebilete for andre årganger (pdf-versjon).  Kontakt oss gjerne om du ynsker kopiar med høgare oppløysing tilsendt.

Vi jobber med å legge ut fleire.