Jul i Sunnfjord

1926 – 1955    Kopi av artiklar og hefte frå bibliotek                       4 kr/side

1956 – 2014    Originalar til sals i museumsbutikken                       kr. 55,-  

1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945 – ingen utgåve

Ta kontakt dersom du ynskjer Jul i Sunnfjord tilsendt: 57 72 12 20.

Pressemelding - Jul i Sunnfjord kjem ikkje ut i år.

Jul i Sunnfjord var i utgangspunkt Sunnfjord sogelag sitt prosjekt. Dei siste 20 åra har Sunnfjord Museum, med Asbjørn Tyssen som redaktør, stått for produksjon og utgjeving. Det har vore kjekt, men svært ressurskrevande for museet. Asbjørn Tyssen har no gitt melding om at han ønskjer avløysing. Det har ikkje lukkast å finne nokon ny som kan ta på seg dette arbeidet.

Vi gjer merksam på at dette i første omgang er ei avgjerd som gjeld 2015, 2016 og 2017 og ikkje ei avgjerd om nedlegging av Jul i Sunnfjord.

Jul i Sunnfjord har kome ut årvisst sidan 1926, med unntak av nokre år under siste verdskrigen. I tillegg til dikt og forteljingar av lokale forfattarar, har Jul i Sunnfjord heile tida vore eit lokalhistorisk tidsskrift for Sunnfjord. Lenge var bladet einerådande med slikt innhald i Sunnfjord, men etter kvart har kommunale sogelag og mållag, og lokale forlag, gjort dette stoffet til ei populær handelsvare i førjulstida.

Bruk gjerne nettsida: Fjognedok om du er på leit etter lokalhistoriske artiklar. Her kan du spesifikk søke etter ord og årstal m.m.

Jul i Sunnfjord - for nedlasting

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange årgangar av Jul i Sunnfjord, og fleire vil komme til. Klikk på framsidebilete...

 

 

1926

1927

1928

1929

 

1930

1931

1932

 

1933

 

1934

1935

1936

1937

1938

 

1942

1946

1947

1948

1949

1950

1951

 

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

 

1977

 

1978

 

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

2014