Selskapslokale > pris og tilbod

Pris for leige av hus og andre tenester 2017

(For mva-pliktige leigetakarar kjem meirverdiavgift i tillegg. Prisar med forbehold om årleg justering.)

HUS og TENESTE Pris i NOK
Huusstova 2200
Halbrendshuset 2200
Sersjantløa 2800
Eldhuset 500
Ekstradagar + 20% av døgnpris
Vi kan tilby skreddersydd omvising i samband med utleige etter førespurnad

40 per person og minstepris 500,-

Møtetilbod

Leige av møterom i Halbrendshuset i opningstida.
Inkluderer bruk av internett, projektor, lerret, dekketøy og bruk av kjøkken

350 pr time

Bryllaupspakke

Museet er vigselsgodkjent.

Leige av alle hus (Sersjantløa, Halbrendshuset, Huusstova og Eldhuset).

7500
Ekstradag, 20% 1400
Evt. oppsett av telt og/eller kjøletilhenger mulig på tilvist plass. gratis
Reservering av området til fotografering gratis
Leige av grillar og reservering av området for skular og barnehagar i skule/barnehagetida gratis
Leige av grillar og reservering av området 300
Lån av projektor 75
Lån av lerret 75