Formidlingstilbod til born og unge, våren 2018

Sunnfjord Museum tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til friluftsmuseet vårt. Opplegga kan kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre. Sjå meir under «Aktivitetar og turtilbod».
Det er sett eit makstal på 30 elevar til dei ulike tilboda.


 •  Ein skuledag i gamle dagar 

  1.- 4. klasse
  Veke 16-18 og 21-24

  «Klokka klang, så fort vi sprang». Vi slår på tidsreisebrytaren, dreg ca. 100 år tilbake i tid og ser på korleis det var å vere barn, og gå på skulen i denne tida. Elevane møter frøken Striks og dei får prøve skifertavle, griffel, og handskrift med penn og blekk. Når læraren takkar for i dag er det tid for friminutt og leik ute i tunet.
  Opplegget, inkl. friminutt og leik, tek ca. 1 time

         skule

 


 • Reise til gamle dagar – omvising og forteljing i museumstunet

  5.- 10. klasse. Kan også tilpassast videregåande skule og vaksenopplæring.
  Veke 16-18 og 21-24


  Korleis var det å vere bonde eller husmann i Sunnfjordbygdene på 1800-talet? Ved å besøke forskjellige hus i tunet ser vi på forskjellar og levemåte, og korleis dette har endra seg dei siste 200 åra. Vi besøker storbonden i Østenstadstova og Husmannsplassen her i Movika. Eit besøk innom skulestova gir eit innblikk i barndom og samfunn i eldre tider. Vi gjennomfører praktiske aktivitetar undervegs.   
  Opplegget tek ca. 1,5 timar og blir tilpassa aldersgruppa.


 •  Aktivitetar og turtilbod

  Friluftsmuseet skapar ei vakker ramme omkring ulike aktivitetar og leik på eige initiativ! Vi kan sette ut utespel og aktivitetar som stylter, hoppetau, hestesko-kastingsutstyr, ringspel m.m. til låns. Materiell til rebusløp og skattejakt får ein i resepsjonen. Kva med å ta matpausen ute i friluft? Grillane er disponible for dei som vil ta med kol og tennveske til eige bruk.

  DYRELØYPA (april til oktober) er ei natur- og kulturhistorisk vandrerute med representative hus og kulturlandskap for Indre Sunnfjord. Løypa går mellom Mostien og museet. I løypa vert ein kjend med den lokale faunaen ved hjelp av informasjonstavlar som er utforma på fleire språk og med tanke på born av ulik alder. Den inneheld elles dyrefigurar, dyrelydar, og utstoppa dyr.

  MOSTIEN er ei vandring i natur og kultur. Turen går i lett kupert terreng mot Huldefossen. Undervegs fortel museumsbygningar og informasjonstavler om både tradisjonell og moderne utnytting av naturressursane (stølsdrift, sagbruk, vegetasjon, jakt og fangst). Stien er merka med treskilt. Turen kan lett gjerast lang eller kort etter ynskje.

        skuletilbod

      Kontakt formidlingsleiar Nina Renate Brendsdal ved tinging av opplegg og dersom du har spørsmål.
      E-post: nina.brendsdal@misf.museum.no eller t
lf: 41 42 19 59
 

    Velkommen til ein lærerik vår for alle!